LP/2017/699 Návrh na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní NR SR
Rezortné číslo: 18441/2017-M_OPVA
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/699
Dátum začiatku MPK: 02.10.2017
Dátum konca MPK: 20.10.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.10.2017
Ukončenie štádia: 02.10.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.10.2017
Ukončenie štádia: 20.10.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.10.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)