LP/2017/696 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/ 2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Vojenské právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: SELP-23-44/2017-OdL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/696
Dátum začiatku MPK: 28.09.2017
Dátum konca MPK: 18.10.2017
Novelizované predpisy: 569/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

570/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.09.2017
Ukončenie štádia: 28.09.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.09.2017
Ukončenie štádia: 18.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.10.2017
Ukončenie štádia: 15.11.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Začiatok štádia: 15.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)