LP/2017/69 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 8797/2017-M_OPVA
Podnet: na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 94 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/69
Dátum začiatku MPK: 06.02.2017
Dátum konca MPK: 24.02.2017
Dátum ukončenia procesu: 02.08.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia: 06.02.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.02.2017
Ukončenie štádia: 24.02.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.02.2017
Ukončenie štádia: 28.04.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 03.05.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 03.05.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.05.2017
Ukončenie štádia: 03.05.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.05.2017
Ukončenie štádia: 19.05.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.05.2017
Ukončenie štádia: 03.07.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 03.07.2017
Ukončenie štádia: 03.07.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 03.07.2017
Ukončenie štádia: 02.08.2017