LP/2017/688 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 49294/2017/120
Podnet: § 34 ods. 3 návrhu zákona o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/688
Dátum začiatku MPK: 06.10.2017
Dátum konca MPK: 26.10.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.09.2017
Ukončenie štádia: 06.10.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.10.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 27.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)