LP/2017/684 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Veterinárna starostlivosť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 79/2018-100
Podnet: Plán legislatívnych úloh na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/684
Dátum začiatku MPK: 26.09.2017
Dátum konca MPK: 16.10.2017
Novelizované predpisy: 40/1964 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

257/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

39/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

155/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

278/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

491/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.09.2017
Ukončenie štádia: 26.09.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.09.2017
Ukončenie štádia: 16.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.10.2017
Ukončenie štádia: 12.02.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.02.2018
Ukončenie štádia: 22.02.2018
Začiatok štádia: 22.02.2018
Ukončenie štádia: 22.02.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.02.2018
Ukončenie štádia: 22.02.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)