LP/2017/683 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 23. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 13. konferencii zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 1. konferencii strán slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, Bonn, Nemecko, 6. – 17. november 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 4420/2017-3.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/683
Dátum začiatku MPK: 25.09.2017
Dátum konca MPK: 06.10.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.09.2017
Ukončenie štádia: 25.09.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.09.2017
Ukončenie štádia: 06.10.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.10.2017
Ukončenie štádia: 10.10.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)