LP/2017/681 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 3001/2017-410
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/681
Dátum začiatku MPK: 10.10.2017
Dátum konca MPK: 30.10.2017
Novelizované predpisy: 342/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.09.2017
Ukončenie štádia: 10.10.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.10.2017
Ukončenie štádia: 30.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.10.2017
Ukončenie štádia: 19.02.2018
Začiatok štádia: 19.02.2018
Ukončenie štádia: 27.02.2018
Začiatok štádia: 27.02.2018
Ukončenie štádia: 27.02.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.02.2018
Ukončenie štádia: 01.03.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 01.03.2018
Ukončenie štádia: 01.03.2018
Šéfredaktor - prideľovanie
Prebieha
Začiatok štádia: 01.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia edičných činností, Slov-Lex (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia edičných činností)