LP/2017/68 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/005613/2017-75
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/68
Dátum začiatku MPK: 02.02.2017
Dátum konca MPK: 15.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia: 01.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.02.2017
Ukončenie štádia: 15.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 17.05.2017
Ukončenie štádia: 17.05.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.04.2017
Ukončenie štádia: 29.05.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.05.2017
Ukončenie štádia: 29.06.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.06.2017
Ukončenie štádia: 29.06.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)