LP/2017/679 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 48887/2017/120
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/679
Dátum začiatku MPK: 21.09.2017
Dátum konca MPK: 11.10.2017
Novelizované predpisy: 4/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.09.2017
Ukončenie štádia: 21.09.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.09.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.10.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)