LP/2017/676 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 39. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO, Paríž, 30.10. – 14.11. 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 053953/2017-OSNO-0118339
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skrátenia MPK sú následné administratívne povinnosti spojené s vyslaním delegácie. Jedná sa o iniciatívny materiál nelegislatívnej povahy.
Posledná zmena: 03.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/676
Dátum začiatku MPK: 20.09.2017
Dátum konca MPK: 28.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.09.2017
Ukončenie štádia: 20.09.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.09.2017
Ukončenie štádia: 28.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.09.2017
Ukončenie štádia: 03.10.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)