LP/2017/673 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 19754/2018–M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/673
Dátum začiatku MPK: 20.09.2017
Dátum konca MPK: 10.10.2017
Novelizované predpisy: 417/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.09.2017
Ukončenie štádia: 20.09.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.09.2017
Ukončenie štádia: 10.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)