LP/2017/671 Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej o
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 13319/2017–M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/671
Dátum začiatku MPK: 21.09.2017
Dátum konca MPK: 11.10.2017
Novelizované predpisy: 446/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

575/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

431/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

147/1997 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

343/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

523/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

582/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

138/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

309/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

152/1994 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

213/1997 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

34/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

251/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

5/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

222/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

443/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

455/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

323/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

292/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

513/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

278/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.09.2017
Ukončenie štádia: 21.09.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.09.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.10.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 20.12.2017
Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 05.01.2018
Začiatok štádia: 05.01.2018
Ukončenie štádia: 12.01.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 12.01.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)