LP/2017/669 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na petičný systém, spôsobe ich posudzovania, spôsobe identifikácie petičného systému a o náležitostiach osvedčenia o atestácii petičného systému

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 4096-10/2017/IP-110/OPSOP
Podnet: Na základe ustanovenia § 4a ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/669
Dátum začiatku MPK: 19.09.2017
Dátum konca MPK: 09.10.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.09.2017
Ukončenie štádia: 19.09.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.09.2017
Ukončenie štádia: 09.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.10.2017
Ukončenie štádia: 23.10.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.10.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.10.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.11.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 27.11.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.11.2017
Ukončenie štádia: