LP/2017/667 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 2017/00400-013-PRED
Podnet: Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/667
Dátum začiatku MPK: 18.09.2017
Dátum konca MPK: 29.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.09.2017
Ukončenie štádia: 18.09.2017
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.09.2017
Ukončenie štádia: 29.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.09.2017
Ukončenie štádia: 03.10.2017
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia: 03.10.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)