LP/2017/666 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/014997/2017-724
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/666
Dátum začiatku MPK: 14.09.2017
Dátum konca MPK: 28.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.09.2017
Ukončenie štádia: 14.09.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.09.2017
Ukončenie štádia: 28.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.09.2017
Ukončenie štádia: 29.09.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)