LP/2017/665 Návrh Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEKRO-72-18/2017
Podnet: Iniciatívny materiál MO SR v súlade s § 25 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časová tieseň, ktorá vznikla v dôsledku potreby zapracovať medzinárodné záväzky vyplývajúce z členstva SR v NATO
Posledná zmena: 22.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/665
Dátum začiatku MPK: 14.09.2017
Dátum konca MPK: 21.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.09.2017
Ukončenie štádia: 14.09.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.09.2017
Ukončenie štádia: 21.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.09.2017
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.09.2017
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)