LP/2017/664 Aktualizácia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: Z41989/2017-ŠT2
Podnet: Na základe uznesenia č. 341/2013 bod B.3.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/664
Dátum začiatku MPK: 14.09.2017
Dátum konca MPK: 28.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia: 13.09.2017
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2017
Ukončenie štádia: 28.09.2017