LP/2017/663 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskoršíc
Legislatívna oblasť: Správne právo
Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: SELP-32-44/2017-OdL
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/663
Dátum začiatku MPK: 13.09.2017
Dátum konca MPK: 04.10.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia: 13.09.2017
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia: 04.10.2017