LP/2017/662 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Všeobecné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 49494/2017/110
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené pripomienkové konanie je odôvodnené naliehavosťou vzhľadom na potrebu pristúpiť k vyhláseniu hromadného výberového konania na funkciu sudcu v súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky v záujme zabezpečiť realizáciu práva na súdnu ochranu.
Posledná zmena: 22.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/662
Dátum začiatku MPK: 12.09.2017
Dátum konca MPK: 21.09.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.09.2017
Ukončenie štádia: 12.09.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.09.2017
Ukončenie štádia: 21.09.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.09.2017
Ukončenie štádia: 22.09.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)