LP/2017/656 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ustanovuje: