LP/2017/651 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 12992/2018/SCDPK/22690-M
Podnet: § 136 ods. 3 písm. a) zákona č. xxxx/2017 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/651
Dátum začiatku MPK: 24.11.2017
Dátum konca MPK: 14.12.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.09.2017
Ukončenie štádia: 24.11.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 14.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia: 09.04.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.04.2018
Ukončenie štádia: 25.04.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.04.2018
Ukončenie štádia: 25.04.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia: