LP/2017/650 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-25/104-2017/OMPV
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časová tieseň v dôsledku spresňovania údajov zo strany zahraničných partnerov.
Posledná zmena: 14.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/650
Dátum začiatku MPK: 07.09.2017
Dátum konca MPK: 13.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.09.2017
Ukončenie štádia: 07.09.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.09.2017
Ukončenie štádia: 13.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.09.2017
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)