LP/2017/649 Informácia o stave pohotovostných zásob

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 2017/00400-011 PRED
Podnet: Podľa § 19 ods. 6 zákona č. 372/2012 Z. z. a uznesenia vlády SR č. 51 z 25.01.2017
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/649
Dátum začiatku MPK: 06.09.2017
Dátum konca MPK: 20.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.09.2017
Ukončenie štádia: 06.09.2017
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.09.2017
Ukončenie štádia: 20.09.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.09.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (Bezpečnostná rada Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)