LP/2017/647 Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 5586/400-2017
Podnet: podľa § 6 ods. 5 a § 31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o EXIMBANKE SR v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Zodpovedný predkladateľ: Keketi, Dušan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe § 31, ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predkladá EXIMBANKA SR návrh svojho rozpočtu na schválenie NR SR v termínoch ustanovených na predkladanie štátneho rozpočtu.
Posledná zmena: 15.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/647
Dátum začiatku MPK: 14.09.2017
Dátum konca MPK: 21.09.2017
Dátum ukončenia procesu: 15.01.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.09.2017
Ukončenie štádia: 13.09.2017
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.09.2017
Ukončenie štádia: 21.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.09.2017
Ukončenie štádia: 22.09.2017
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 25.09.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.09.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia: 15.01.2018
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)