LP/2017/646 Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 21824/2017/SBPMR/62582-M
Podnet: V súlade s úlohou B. 1. uznesenia vlády SR č. 7/2015
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/646
Dátum začiatku MPK: 11.09.2017
Dátum konca MPK: 02.10.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.09.2017
Ukončenie štádia: 11.09.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.09.2017
Ukončenie štádia: 02.10.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)