LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEKRO-54-114/2017-OdSaRO
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 275/2016 a uznesenie vlády SR č. 380/2016
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/640
Dátum začiatku MPK: 04.09.2017
Dátum konca MPK: 18.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.09.2017
Ukončenie štádia: 04.09.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.09.2017
Ukončenie štádia: 18.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.09.2017
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)