LP/2017/64 Návrh na zánik Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o bezvízovom styku z 19. mája 1991 vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/001326
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/64
Dátum začiatku MPK: 01.02.2017
Dátum konca MPK: 14.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia: 01.02.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia: 14.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)