LP/2017/639 Návrh riadneho predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 22925/2017/SCDPK/55972-M
Podnet: Uznesenie vlády SR č.627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/639
Dátum začiatku MPK: 31.08.2017
Dátum konca MPK: 22.09.2017
Dátum ukončenia procesu: 10.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.08.2017
Ukončenie štádia: 31.08.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.08.2017
Ukončenie štádia: 22.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.09.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)