LP/2017/636 Správa o plnení úloh z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015-2019 za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/005369
Podnet: Bod B.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 129 z 18. marca 2015
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: čl. 10 ods. 7 Smernica na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 19.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/636
Dátum začiatku MPK: 30.08.2017
Dátum konca MPK: 06.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.08.2017
Ukončenie štádia: 30.08.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.08.2017
Ukončenie štádia: 06.09.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)