LP/2017/632 Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 8090/2017-9.
Podnet: § 27 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
formálne oznámenie Európskej komisie k porušeniu č. 2016/2091
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba dodržania termínu na ročné predkladanie aktualizovanej databázy území európskeho významu zo strany členských štátov Európskej únie do konca septembra 2017.
Posledná zmena: 22.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/632
Dátum začiatku MPK: 28.08.2017
Dátum konca MPK: 07.09.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.08.2017
Ukončenie štádia: 28.08.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.08.2017
Ukončenie štádia: 07.09.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.09.2017
Ukončenie štádia: 25.09.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.09.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)