LP/2017/629 Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Žilina, Bytča, Rožňava, Liptovský Mikuláš a Stropkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/005415
Podnet: Uplatnenie náhrad výdavkov za záchranné práce podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu urýchlenia realizácie odškodnenia dotknutých subjektov
Posledná zmena: 07.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/629
Dátum začiatku MPK: 25.08.2017
Dátum konca MPK: 06.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.08.2017
Ukončenie štádia: 25.08.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.08.2017
Ukončenie štádia: 06.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)