LP/2017/627 Návrh Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 052067/2017-OBEP-0113175
Podnet: Uznesenie vlády SR č.380/2016
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/627
Dátum začiatku MPK: 31.08.2017
Dátum konca MPK: 14.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.08.2017
Ukončenie štádia: 31.08.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.08.2017
Ukončenie štádia: 14.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.09.2017
Ukončenie štádia: 26.09.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)