LP/2017/626 Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 33052/2017/120
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Akčný plán
boja proti daňovým podvodom 2017 – 2018
Akčný plán na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/626
Dátum začiatku MPK: 14.09.2017
Dátum konca MPK: 05.10.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.08.2017
Ukončenie štádia: 14.09.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.09.2017
Ukončenie štádia: 05.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)