LP/2017/624 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020.
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 300-0013/2017-330
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/624
Dátum začiatku MPK: 21.08.2017
Dátum konca MPK: 12.09.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.08.2017
Ukončenie štádia: 21.08.2017
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.08.2017
Ukončenie štádia: 12.09.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia: 25.09.2017
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 26.09.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.09.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia: