LP/2017/623 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 28356/2017/SCDPK/75353-M
Podnet: Body B.20.
B.21. a B.22. uznesenia vlády SR č. 484 z 24. septembra 2014
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/623
Dátum začiatku MPK: 23.08.2017
Dátum konca MPK: 14.09.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.08.2017
Ukončenie štádia: 23.08.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.08.2017
Ukončenie štádia: 14.09.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.09.2017
Ukončenie štádia: 25.10.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.10.2017
Ukončenie štádia: 02.11.2017
Začiatok štádia: 02.11.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.10.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)