LP/2017/620 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 14228-P/2017
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 a uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 277 zo 7. júna 2017
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Táborská, Zita, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu termínov stanovených v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 277 zo 7. júna 2017 a v pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017. Z dôvodu potreby zosúladiť úpravu zákona o verejnom obstarávaní s úpravou smerníc v oblasti verejného obstarávania.
Posledná zmena: 01.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/620
Dátum začiatku MPK: 17.08.2017
Dátum konca MPK: 31.08.2017
Novelizované predpisy: 563/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

455/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

343/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

483/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 31.08.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)