LP/2017/618 Informácia o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a návrh aktualizácie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 16770/2017-M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 24/2014
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/618
Dátum začiatku MPK: 17.08.2017
Dátum konca MPK: 31.08.2017
Dátum ukončenia procesu: 23.10.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 31.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.09.2017
Ukončenie štádia: 13.09.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia: 29.09.2017
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 04.10.2017
Ukončenie štádia: 23.10.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia: 23.10.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.10.2017
Ukončenie štádia: 23.10.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)