LP/2017/616 Návrh na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky dopravy, spojov a ich infraštruktúry vytvorenej na implementáciu Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 22504/2017/OZEÚMV/54371-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/616

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.08.2017
Ukončenie štádia: 16.08.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 16.08.2017
Ukončenie štádia: 27.03.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)