LP/2017/615 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-052-535
Podnet: Podľa Plánu hlavných úloh Národnej banky Slovenska na 2. polrok 2017
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/615
Dátum začiatku MPK: 16.08.2017
Dátum konca MPK: 07.09.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.08.2017
Ukončenie štádia: 16.08.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.08.2017
Ukončenie štádia: 07.09.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.09.2017
Ukončenie štádia: 06.10.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 06.10.2017
Ukončenie štádia: 21.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.10.2017
Ukončenie štádia: 21.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.11.2017
Ukončenie štádia: 21.11.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 21.11.2017
Ukončenie štádia: 21.11.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 21.11.2017
Ukončenie štádia: 18.12.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.12.2017
Ukončenie štádia: