LP/2017/614 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Nehnuteľnosti
Vecné práva
Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 499/2017-100
Podnet: úloha č. 3 na mesiac október z PLÚ VSR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/614
Dátum začiatku MPK: 21.08.2017
Dátum konca MPK: 12.09.2017
Novelizované predpisy: 97/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

180/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

83/1990 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.08.2017
Ukončenie štádia: 21.08.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.08.2017
Ukončenie štádia: 12.09.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia: 31.10.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 31.10.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Začiatok štádia: 31.10.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Začiatok štádia: 31.10.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.10.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)