LP/2017/612 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na prvom stretnutí Konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti COP 1, Ženeva, 24. – 29. september 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 8051/2017-min.
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/612
Dátum začiatku MPK: 17.08.2017
Dátum konca MPK: 31.08.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.08.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 31.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.09.2017
Ukončenie štádia: 07.09.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)