LP/2017/609 Návrh finančnej stabilizácie programu zameraného na podporu zlepšovania zdravia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít najmä v 150 obciach identifikovaných v pásme indexu podrozvinutosti prostredníctvom projektu Zdravé komunity na roky 2015 až 2022 a jeho dlhodobej udržateľnosti a vypracovanie Stratégie vyrovnávania rozdielov v zdravotnom stave medzi Rómami a väčšinovou populáciou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S07050-OVZ-2017
Podnet: V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 608 z 11. novembra 2015
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/609
Dátum začiatku MPK: 09.08.2017
Dátum konca MPK: 30.08.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.08.2017
Ukončenie štádia: 09.08.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.08.2017
Ukončenie štádia: 30.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)