LP/2017/601 Poštová politika do roku 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Pošta a poštové služby
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 23016/2017/SEKPS/56341-M
Podnet: z vlastnej iniciatívy
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/601
Dátum začiatku MPK: 23.08.2017
Dátum konca MPK: 07.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.08.2017
Ukončenie štádia: 08.08.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.08.2017
Ukončenie štádia: 23.08.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.08.2017
Ukončenie štádia: 23.08.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.08.2017
Ukončenie štádia: 07.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.09.2017
Ukončenie štádia: 11.09.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 25.09.2017
Ukončenie štádia: 05.10.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)