LP/2017/60 Správa o priebehu a výsledkoch predsedníctva SR v Rade Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 005077/2017-EUPO2-0006789
Podnet: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 672 z 9. decembra 2015
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/60
Dátum začiatku MPK: 01.02.2017
Dátum konca MPK: 14.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 01.02.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia: 14.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.02.2017
Ukončenie štádia: 27.02.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.02.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)