LP/2017/596 Zákon o uvádzaní dreva alebo výrobkov z dreva na trh (zákon o dreve)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 520/2017-100
Podnet: Implementácia nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010 a nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/596
Dátum začiatku MPK: 02.08.2017
Dátum konca MPK: 22.08.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia: 02.08.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia: 22.08.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.08.2017
Ukončenie štádia: 16.03.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.03.2018
Ukončenie štádia: 16.03.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)