LP/2017/588 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-050-492
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/588
Dátum začiatku MPK: 03.08.2017
Dátum konca MPK: 23.08.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.08.2017
Ukončenie štádia: 03.08.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.08.2017
Ukončenie štádia: 23.08.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.08.2017
Ukončenie štádia: 21.11.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.11.2017
Ukončenie štádia: 21.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.11.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia: 18.12.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.12.2017
Ukončenie štádia: