LP/2017/583 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10130-0004/2017
Podnet: Uznesenie vlády SR č.627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/583
Dátum začiatku MPK: 31.07.2017
Dátum konca MPK: 11.08.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.07.2017
Ukončenie štádia: 31.07.2017
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.07.2017
Ukončenie štádia: 11.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)