LP/2017/58 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 1020/2017-410
Podnet: transpozícia smernice
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/58
Dátum začiatku MPK: 16.02.2017
Dátum konca MPK: 08.03.2017
Novelizované predpisy: 52/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 08.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.03.2017
Ukončenie štádia: 24.03.2017
Začiatok štádia: 24.03.2017
Ukončenie štádia: 24.03.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.03.2017
Ukončenie štádia: 24.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.03.2017
Ukončenie štádia: 24.03.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)