LP/2017/576 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 15168 /2017
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/576
Dátum začiatku MPK: 26.07.2017
Dátum konca MPK: 09.08.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.07.2017
Ukončenie štádia: 26.07.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.07.2017
Ukončenie štádia: 09.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)