LP/2017/571 Návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na určenie príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 7946/2017-min.
Podnet: § 5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z. . o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/571
Dátum začiatku MPK: 25.07.2017
Dátum konca MPK: 07.08.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.07.2017
Ukončenie štádia: 25.07.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.07.2017
Ukončenie štádia: 07.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.08.2017
Ukončenie štádia: 21.08.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)